ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ( 22 ก.พ. 67 ) เช็กราคาดีเซล - แก๊สโซฮอล์ล่าสุด

ราคาน้ำมันประจำวันนี้ (22 ก.พ. 67) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ แก๊สโซฮอล์ 95
จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 38.05 บาทปรับลง -0.30 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 36.28 บาท

สำหรับราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 29.94 บาท คงที่จากเมื่อวาน ขณะที่ดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7)
จำหน่ายที่ราคา 43.64 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

ดีเซล

• ไฮพรีเมียมดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 43.64 บาท
• ไฮดีเซล S B7 ราคาลิตรละ 29.94 บาท
• ไฮดีเซล S ราคาลิตรละ 29.94 บาท
• ไฮดีเซล B20 S ราคาลิตรละ 29.94 บาท

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ E85 S EVO ราคาลิตรละ 35.69 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 S EVO ราคาลิตรละ 35.94 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 S EVO ราคาลิตรละ 36.28 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 95 S EVO ราคาลิตรละ 38.05 บาท